.:: ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง ::.

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านสายน้ำผึ้ง-บ้านดงหวาย หมู่14 16
2 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่12 17
3 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านไร่สีสุกไปวัดป่าบ้านไร่สีสุก หมู่7 44
4 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างวัดไปบ้านหนองกาหมู่18 71
5 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น SML ไปบ้านโนนสะอาดหมู่13 30
6 ประกาศ ก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายประสิทธิ์ถึงโรงปุ๋ย หมู่ที่3 43
7 ประกาศ โครงการปรับปรุงอาคารอปพร.อบต.บ้านจันทน์ 24
8 ประกาศ โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบหมู่ที่1-หมู่ที่18 69
9 ประกาศ โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ม.6 38
10 ประกาศ โครงการทาสีภายนอกอาคารสำนักงาน อบต.บ้านจันทน์ 88
11 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางศรีไพรถึงบ้านนายคำภากงนะหมู่ที่4 53
12 ประกาศ โครงก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางทองม้วน ทับเพชร-บ้านนางพานทอง สารบาล หมู่ที่ 2 49
13 ประกาศ โครงก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายสันทะ เนตรศิริ ทางเข้าประตูโขงวัด หมู่ที่ 5 53
14 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสกล.พาระแพนหมู่ที่6 42
15 ประกาศ โครงการย้ายหอถังประปาโรงปุ๋ยบ้านตูมหมู่4 44
16 ประกาศ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษรหมู่ที่8 66
17 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสายน้ำผึ้ง-บ้านดงหวาย หมู่ 14 87
18 ประกาศ โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่15 42
19 ประกาศ โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ 13 49
20 ประกาศ โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่3 43
21 ประกาศ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษรหมู่ที่17 68
22 ประกาศ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษรหมู่ที่16 67
23 ประกาศ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษรหมู่ที่4 64
24 ประกาศ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษรหมู่ที่3 60
25 ประกาศ โครงการก่อสร้างฝายน้ำลาดห้วยวังเที่ยงนาแม่หลีหมู่ที่11 65
26 ประกาศ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษรหมู่ที่1 65
27 ประกาศ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษรหมู่ที่2 64
28 ประกาศ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษรหมู่ที่10 61
29 ประกาศ โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาพร้อมวางท่อขยายเขตหมู่ที่14 109
30 ประกาศ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษรหมู่ที่9 60
31 ประกาศ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษรหมู่ที่12 75
32 ประกาศ โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาพร้อมวางท่อขยายเขตหมู่ที่2 52
33 ประกาศ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษร หมู่ที่7 92
34 ประกาศ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษร หมู่ที่ 11 51
35 ประกาศ โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาพร้อมว่างท่อขยายเขต หมู่ที่ 9 56
36 ประกาศ โครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด10 ลบ.ม 66
37 ประกาศ โครงการปรับเกรดถนนผิวจราจรลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 70
38 ประกาศ โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาพร้อมว่างท่อขยายเขต หมู่ที่ 8 บ้านดงยาง 70
39 ประกาศ โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน(เตาเดี่ยว3.00x6.00 เมตร) หมู่5 137
40 ประกาศ โครงการ คสล. บ้านหนองกา หมู่ที่ 5 127
41 ประกาศ โครงการ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงหวาย หมู่ที่ 11 130
42 ประกาศ โครงการขยายเขตระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 225
43 ประกาศ โครงการขยายเขตระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 202
44 ประกาศ โครงการเปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 176
45 ประกาศ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ลาดทับแอลฟัลท์ติกเส้นบ้านทรัพย์สมบูรณ์ - บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 12 176
46 ประกาศ โครงการวางรางระบายน้ำสำเร็จรูปรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงยาง 221
47 ประกาศ โครงการวางรางระบายน้ำจากบ้านนายอำนาจ กองสุข ถึงบ้านนายอู๊ด หมู่ที่ 3 บ้านทรายมูล 181
48 ประกาศ จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,200,000 บาท 328
49 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ Web Hosting เว็บไซต์ อบต.บ้านจันทน์ www.banjun.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 597
50 ประกวด ราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเอนกประสงค์เปิดข้างเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 306
51 ประกวด ราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเอนกประสงค์เปิดข้างเทท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 317
52 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ10 ลบ.ม. หมู่ที่ 11 222
53 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทรายมูล หมู่ที่ 3 197
54 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ10 ลบ.ม. หมู่ที่ 9 189
55 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ10 ลบ.ม. หมู่ที่ 5 215
56 ประกาศ สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโนนสิมมา หมู่ที่ 6 228
57 ประกาศ จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู 202

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: Line อบต.บ้านจันทน์ ::.

.:: ติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

โทรศัพท์ 042-138445

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้93
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้88
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้93
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1423
mod_vvisit_counterเดือนนี้1042
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5845
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด109088

We have: 7 guests online
IP ของคุณ: 3.235.40.122
 , 
วันที่ 05 มิ.ย. 2023

.:: เว็บไซต์หน่วยงานเกี่ยวข้อง ::.

ทั้งหมด